Przekuj pomysł na sukces !

Innowacje

Kreatywność i innowacyjność przyczyniają się do
tworzenia dobrobytu gospodarczego, a także dobrostanu społecznego i osobistego.

 

European Institute of Innovation and Technology

 

Manifest Innowacji i Kreatywności

  1. Wspierać kreatywność w procesie uczenia się przez całe życie, w którym teoria i praktyka idą ze sobą w parze.
  2. Sprawić, by szkoły i uniwersytety stały się miejscami, w których studenci i nauczyciele angażują się w kreatywne myślenie i uczenie się poprzez działanie.
  3. Zmienić miejsca pracy w miejsca nauki.
  4. Wspierać silny, niezależny i zróżnicowany sektor kultury, który będzie w stanie podtrzymać dialog międzykulturowy.
  5. Wspierać badania naukowe, by lepiej zrozumieć świat, poprawić standard życia i pobudzać innowacyjność.
  6. Wspierać takie procesy, koncepcje i narzędzia projektowania, w których uwzględnia się potrzeby, uczucia, aspiracje i możliwości użytkowników.
  7. Wspierać innowacyjność przedsiębiorstw, przyczyniającą się do dobrobytu i zrównoważonego rozwoju.

 

“...Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój.”
— Nicolas Negroponte