Ekonomia społeczna.

Integracja społeczna

  • społeczeństwo oparte na demokratycznym współuczestnictwie,
  • rządy prawa,
  • poszanowanie różnorodności kulturowej,
  • solidarność

Kryzys ekonomiczny

 

 


Unii Europejskiej zależy na rozwoju przedsiębiorstw społecznych,
gdyż są:

  • źródłem długoterminowego zatrudnienia!!! ,
  • mogą być modelem innowacyjnego rozwiązywania problemów lokalnych,
  • wzmacniają kapitał społeczny (duch wspólnoty),
  • mogą być zadaniem, które wspierane będzie środkami Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej,
  • są formą edukowania, kreowania i wspierania przedsiębiorczości lokalnej.

“Gdyby produkty, takie jak samochody i płatki śniadaniowe, podlegały takim samym tendencjom rozwojowym jak komputery osobiste, to średniej wielkości samochód kosztowałby dwadzieścia siedem dolarów, a
pudełko płatków centa.”
— Bill Gates,