Ekorozwój

Zrównoważony rozwój.

INNCREA

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest różnie rozumiana. Najczęściej uznaję się ją za rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia zostają zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich własnych potrzeb. Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to utrzymywanie się z dochodów, w przeciwieństwie do wydawania zgromadzonego kapitału. Patrząc na zrównoważony rozwój z perspektywy społecznej oznacza to działanie w taki sposób, aby nie szkodzić następnym pokoleniom. Debata na temat zrównoważonego rozwoju trwa od lat 80, kiedy to sporządzono raport Komisji Brundland.

 

Traktujemy zrównoważony rozwój jako jeden z aspektów dobrych praktyk biznesowych. Na przykład, kwestie etyki zawodowej są w sposób ciągły monitorowana przez audyt wewnętrzny.