Gospodarki oparte na wiedzy wymagają innowacyjnych systemów edukacyjnych.

 

Edukacja

- to podstawa rozwoju ludzkości.

Sukces gospodarczy i społeczny w XXI wieku zależy od tego, czy kraje będą potrafiły wykształcić wszystkich swoich obywateli, tak aby byli przygotowani do radzenia sobie w stale zmieniającym się świecie.

Społeczeństwo innowacyjne przygotowuje ludzi do przyjmowania zmian.

 
Edukacja XXI

 

Edukacja Europejska

“Edukacja europejska w państwach UE rozumiana jest jako pielęgnowanie pewnych uniwersalnych wartości, charakterystycznych dla społeczeństw demokratycznych, tj. poszanowanie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich oraz poczucia tożsamości narodowej, określanie swojego miejsca w kulturze i hierarchii wartości Europy.”
Źródło: Centrum Informacji Europejskiej MSZ

“...Dynamika współczesnego życia i wzrost wymagań wobec pracowników różnych firm domaga się, aby uczeń miał w ręku jakiś potrzebny, nowoczesny zawód, a w głowie konkretne umiejętności. Ogólne kształcenie humanistyczne, szczególnie to oparte na ideałach i lekturach XXI wieku oraz na kulcie historii - traci dziś sens. Trzeba wyraźniej wzmocnić kształcenie zawodowe młodych.”
— EduNews, www.edunews.pl