Problemów istniejących w dzisiejszym świecie nie da się rozwiązać używając tego samego poziomu myślenia , który je stworzył.

Edukacja

Gospodarki oparte na wiedzy wymagają innowacyjnych systemów edukacyjnych.

More

Badania

Foresight wskazuje na najbardziej akceptowane społecznie sektory gospodarki i działania,

More

Innowacje

Kreatywność i innowacyjność przyczyniają się do tworzenia dobrobytu gospodarczego,

More

Społeczeństwo

Tożsamość regionalna atut w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa.
More

Środowisko

Natura sama sobie z obecnymi zmianami klimatu nie poradzi.

More

Ekonomia

społeczeństwo oparte na demokratycznym współuczestnictwie,
More