Przekuj pomysł na sukces !

Nasze cele.

  • Wspieranie rozwijania zdolności kreatywnych i innowacyjnych w celu skutecznego reagowania na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.
  • Wspieranie i prowadzenie działań mających na celu rozwijanie kluczowych kompetencji, a w szczególności podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, umiejętności uczenia się, kompetencji informatycznych, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji społecznych i obywatelskich, stanowiących podstawę kreatywności i innowacyjności, służącej
    wypracowywaniu innowacyjnych i oryginalnych rozwiązań w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.
  • Wspieranie działań edukacyjnych
  • Wspieranie i prowadzenie działań mających na celu zwiększenie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, w tym działających w sektorach kultury i kreatywności.
  • Wspieranie i promowanie otwartości na różnorodność kulturową jako środka sprzyjającego komunikacji międzykulturowej.