Świat potrzebuje Twoich pomysłów

Nasze cele.

  • Promowanie i wspieranie nastawienia na przedsiębiorczość, szczególnie u młodych ludzi, poprzez współpracę ze światem biznesu.
  • Promowanie i wspieranie kształcenia podstawowych i zaawansowanych zdolności matematycznych, technicznych i w zakresie nauk ścisłych, które sprzyjają innowacjom technologicznym.
  • Upowszechnianie dostępności oraz prowadzenie rozmaitych kreatywnych form autoekspresji poprzez edukację formalną oraz poprzez pozaformalne i nieformalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
  • Prowadzenie działań zmierzających do propagowania rozwoju twórczości, w drodze uczenia się przez całe życie, jako siły napędowej innowacji i jako głównego czynnika rozwoju kompetencji osobistych, zawodowych, społecznych i związanych z przedsiębiorczością.
  • Zwiększanie świadomości istoty kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości dla rozwoju osobistego, a także dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.