Uczenie się przez całe życie

Nasze cele.

  • Prowadzenie działań edukacyjnych, które są niezbędnym warunkiem wstępnym dobrego funkcjonowania trójkąta wiedzy (edukacja, badania, innowacja) i odgrywają kluczową rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy.
  • Kształtowanie w ludziach umiejętności zwiększających ich szanse zawodowe we wszystkich dziedzinach, w których znaczącą rolę odgrywa kreatywność i innowacyjność.
  • Kształcenie i rozwijanie umiejętności w zakresie zarządzania innowacją.
  • Rozwijanie kreatywności innowacyjnoścl w organizacjach prywatnych i publicznych poprzez szkolenia oraz motywowanie ich do lepszego wykorzystywania potencjału twórczego.
  • Pobudzanie wrażliwości estetycznej, rozwoju emocjonalnego, kreatywnego myślenia i intuicji u dzieci, młodzieży·i osób dorosłych.