PRZYJDŹ ! PRZEKONAJ SIĘ !

WEŹ UDZIAŁ !

 

Wolontariat

jest szansą dla każdego człowieka niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych czy stanu zdrowia.

Każdy człowiek może zostać wolontariuszem.

Wolontariusz nie musi mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia. Jedynymi kryteriami są tu silna motywacja.

Osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem musi zgłosić się do nas.

Praktyki, staże.

Pierwszym krokiem na ścieżce kariery zawodowej nierzadko bywa doświadczenie zdobyte podczas odbytych praktyk zawodowych. Dla wielu młodych ludzi praktyki zawodowe to inwestycja umożliwiającą zdobycie interesującej i nienajgorzej płatnej pracy w przyszłości. Należy jednak zauważyć, że korzyści płynące z praktyk nie leżą jedynie po stronie praktykanta.

Nierzadko zysk jest obopólny, gdyż pracodawcy potrafią doskonale wykorzystywać energię, entuzjazm i przede wszystkim zapał do pracy młodych adeptów. Aby tak się stało i obie strony jak najwięcej skorzystały na programie praktyk, pracodawca musi być przekonany o fakcie konieczności zaangażowania praktykanta, natomiast przyszli pracownicy powinni zadbać o to, aby powierzano im pracę, dzięki której zdobędą doświadczenie i poznają specyfikę pracy danej organizacji oraz jej zasady. Wszystkie niezbędne informacje takie jak: zakres zadań, miejsce pracy, jej czas oraz odpowiedzialność powinny być z góry określone w ogłoszeniu firmy oferującej praktyki. Szczegóły dotyczące samych warunków i kwestii finansowych pracodawca powinien doprecyzować podczas spotkania i rozmowy kwalifikacyjnej. Istnieje wiele możliwości pozyskania praktykanta.

Dlatego tak ważną kwestią dla pracodawców jest inicjatywa i aktywność w pracy praktykantów ich znajomość branży w której odbywają praktyki, a przede wszystkim pasja w wykonywaniu powierzonych zadań. Największą korzyścią z tworzenia środowiska pracy dla praktykantów są darmowi, lub za niewielką odpłatność pracownicy, którzy mogą okazać się kreatywnymi ogniwami wspomagającymi grupę swoim świeżym i nowatorskim spojrzeniem. Pracodawcy decydujący się przyjąć do firmy osoby na praktykę lub staż powinni mieć świadomość że Ci młodzi ludzie wyniosą z niej własna opinie o firmie i warunkach pracy jakie stwarza. Można powiedzieć że praktykanci i stażyści staja się wśród młodych ludzi swoistą wizytówka firmy oraz czynnikiem opiniotwórczym, który może wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa.