Baza wiedzy o nowych technologiach.

Portal Ministerstwo Gospodarki skierowany głównie do przedsiębiorców poszukujących krajowych rozwiązań innowacyjnych. Głównym celem portalu Bazy wiedzy o nowych technologiach jest zebranie w jednym miejscu informacji o zasobach innowacyjnych jednostek badawczo -rozwojowych (JBR), które w większości są nadzorowane przez Ministra Gospodarki oraz umożliwienie przeszukiwania tych informacji przez zainteresowanych przedsiębiorców, za pomocą przyjaznego interfejsu. Przedsiębiorcy mają także możliwość zgłaszania zapytań o potrzebne rozwiązania technologiczne.p.

Bazy wiedzy o nowych technologiach

 

Portal składa się z dwóch części:

informacyjnej zawierającej głównie bazy wiedzy oraz integracyjnej, zawierającej narzędzia do kontaktów, stanowiącej platformę komunikowania się pomiędzy ekspertami z instytutów a grupą potencjalnych odbiorców technologii;

część informacyjna zawiera głównie oferty i zapytania o urządzenia i technologie innowacyjne, informację o instytutach i JBR - twórcach innowacji, w postaci tzw. profilu i linku do ich stron www.  

 

GO CHINA

GoChina

 

Chiny: druga największa gospodarką na świecie, która jak przewiduje się, już w 2020 roku zastąpić ma na pierwszym miejscu Stany Zjednoczone. Największy eksporter i drugi największy światowy importer. Utrzymując przez wiele lat dwucyfrowy wzrost gospodarczy, Chiny stały się nie tylko największą fabryką świata, ale także ogromnym rynkiem dla rodzimej oraz zagranicznej produkcji. W tym czasie wielu mieszkańców Chin przeniosło się z terenów wiejskich do miast, podniosło kwalifikacje i poziom dochodów, tworząc podstawy prężnie rozwijającej się chińskiej klasy średniej. Już dzisiaj przeciętne miesięczne wynagrodzenie w chińskiej gospodarce wynosi ok. 1,5 tys. złotych, a produkt krajowy na jednego mieszkańca przekroczył poziom 7,5 tys. USD (w 2010). To dzięki tej transformacji, Państwo Środka przyciąga przedsiębiorców ogromnym potencjałem inwestycyjnym. Chiny są jednocześnie rynkiem bardzo wymagającym, gdzie staranne przygotowanie, znajomość lokalnych warunków oraz dostęp do aktualnych informacji, pełnią kluczową rolę.

Dobry czas na „Go China”
I Radca Andrzej Pieczonka, WPHI Szanghaj, Chiny

 

Pro Inno Europe

 

Analiza porównawcza wyników innowacji

Netherlands

Twoja Europa szansą dla Twojej firmy

Twoja Europa szansą dla Twojej firmy

Prowadzenie przesiębiorstwa w Europie.

 

Chcesz się dowiedzieć, co UE robi na rzecz wsparcia małych przedsiębiorstw w Europie oraz na globalnym rynku, a także, co może zrobić dla Twojego przedsiębiorstwa?

Europejski Portal dla Małych Przedsiębiorstw

Portal zawiera wszelkie informacje udostępniane przez UE dla MŚP i na ich temat, począwszy od praktycznych porad w zakresie polityki, poprzez lokalne punkty kontaktowe po odsyłacze umożliwiające nawiązywanie kontaktów.